На 3 юли 2013, на заседание на Министерския съвет, е взето решение да се използва общо лого и послание за оперативните програми за следващия програмен период. Във връзка с това се обявява конкурс за лого и слоган, отворен към всички, без значение от възрастта, националността и професията.

Наградите са: 5000 лв и тридневна екскурзия до Брюксел за двама за първо място, 3000 лева за второ място и 1000 лева за трето място. Предвидена е и награда от 500 лева за любимеца на фейсбук общността.

Краен срок за кандидатстване е 1 октомври 2013 година, 17 часа.

Повече подробности тук: http://eufunds.bg/bg/pubs/4707